Groentips & Groeninfo

Biologische bestrijding

aansluitend op een prettig gesprek met een van de uw standmensen bij het
Roosendaals Treffen wil ik op zijn verzoek mijn experiment met
biologisch bestrijding melden.

Ik ben in het bezit van een moestuin bij VVR aan de Visdonkseweg in
Roosendaal. Daarnaast heb bij bij mijn woning een grote druivenstruiken
voor blauwe en een voor witte druiven.
De druiven
Afgelopen jaren kwamen na het botten van het blad al snel op wratten
lijkende bobbeltjes. De vruchtzetting kwam wel tot stand maar ondanks
bespuiten met zwavel kwam er steeds snel woekerend rot in de vruchten.
Ook chemische bestrijdingsmiddelen tegen botritis mochten niet baten.
 
Aardappelen en tomaten in moestuin
Op ons volkstuinencomplex is regelmatig spuiten met bestrijdingsmiddel
tegen phytophtera onontbeerlijk. De aardappels haast altijd gezond
worden gerooid. In september moesten de tomaten er meestal alsnog aan
geloven, werden ziek en gingen rotten.
Dit jaar heb ik pootaardappels besteld die resistent zouden zijn tegen
aardappelziekte. Dit waren de rassen T.W. (vroege aardappel maar op dat
moment nog niet gecertificeerd), Carolus en Alouette komend van
Aardappelveredelingsbedrijf Jalving in Drente. Verder ook een niet
resistente aardappels (Frieslander en Desiree) gepoot.
 
Omdat ik in het verleden ooit met succes met het extract van heermoes
schimmel heb kunnen bestrijden besloot ik dit jaar brandnetel en
heermoes fijn te maken en in een emmer water te laten trekken. Na een
week was dit een vreselijk stinkend goedje geworden. Na enkele weken lag
er zelfs een dikke witte schimmelkorst op.
Toen met een zeef gefilterd en in de nevelspuit.
Hiermee heb ik de tomatenplanten, de niet resistente aardappels en de
druivenstruiken enkele malen beneveld.
Resultaat: geen probleem bij de niet resistente aardappelen geen
probleem bij de tomaten en voor het eerst sinds enkele jaren weer prima
blauwe en witte druiven zelfs met een hoge opbrengst.
De als resistent aangeschafte pootaardappels hebben zonder bestrijding
inderdaad voor een gezonde opbrengst gezorgd.
 
met vriendelijke groet
 JvD

meer

 

 

 

17
Aug
Bloemendingetjes
16
Aug
Frankrijk vakantieland - Blik op de tuin no. 915